top of page
  • Writer's pictureHadewig Peeters

Sterrit - Een brede waaier van activiteiten doorheen de jaren


Doorheen ons dertienjarig bestaan ontwikkelden we tal van activiteiten. We begonnen rustig aan, op een gemoedelijk ritme, bepaald door de trom. En vliegen nu hoog met onze opleiding PRIESTER - PRIESTERESSENSCHAP.

Meerdere activiteiten werden in de loop van de jaren herhaald, al dan niet op vraag.

De trom als hartslag van Moeder Aarde opende het gebied voor onze organisatie. We noemden die eerste samenkomsten DOORLEEFGROEPEN en later IMPULSGROEPEN. Vanuit het ritme van een bezielde vuurtrom beleefde elke deelnemer de eigen visualisatie. Deze bleken telkens een gezamenlijk thema te kennen, alsof de trom ons mee nam op een bewust geleide gezamenlijke reis. Op basis van deze verhalen creëerden we ter plekke een boeiende avond rond dat thema, al dan niet met één persoon centraal. We gebruikten daarvoor tal van technieken en methodes: werken met subdelen en voorouderlijke lijnen, massagetechnieken en haptonomische orgaanhealing, verleden-heden-toekomstlijnen, oproepen van krachtdieren, informatie bekomen uit de Akashakronieken, werken vanuit de vijf elementenleer, verschillende waarnemingstechnieken, allerlei soorten lichaamswerk en creatief denken. Later werd de rode draad doorheen de samenkomsten gevormd door de vijf soorten magie: oproepen, zuiveren, sturen, lossnijden en verbinden.

Nog later maakten we in twee workshops ONZE EIGEN TROM.

Onze SEIZOENSRITUELEN vonden altijd plaats rond de lente- en herfstequinox. Gezien deze gericht waren op diepe ontspanning startten deze dagen telkens met adem, klank, zachte beweging en zachte massage. Nadien volgde langdurige healing.

Zeer geliefd als ‘verwendagje’ waren onze befaamde HEALINGCARROUSELS: vier healers tegelijk namen elk een stuk van de healing op zich en bewogen zich in cirkel van persoon tot persoon, waarbij de deelnemers liggend op hun matrasje zich enkel maar dieper hoefden te laten meenemen. Elke equinox eindigde met een klein ritueel en een meditatie. Ons allereerste weekend in de Ardennen zal ons altijd bij blijven. Wat hebben we genoten van het werken rond DE VIJF ZINTUIGEN.

Elk zintuig werd intens verwend zodat het zich diep ontspande en zich alsmaar sterker aanscherpte. Van daaruit werden ook de innerlijke zintuigen en de innerlijke belevingswereld aangesterkt. Immers vanuit het sterk waarderen van onze vijf zintuigen opent zich ook makkelijk ons ‘zesde zintuig’.

Het koppelen van deze zintuigen aan de vijf elementen creëerde een totaalbeleving en intens proces.

De cursus CREATIEVE SPIRITUALITEIT opende de weg naar ‘mogen scheppen’. Creatief in de betekenis van mogen en durven experimenteren. Ook werken met materialen ondersteunde mee het beleven van de spirituele dimensie in het leven. In het toepassen van onze creativiteit koppelden we telkens terug naar de wereld van onze chakra’s. De VERBINDINGSGROEP vertrok vanuit healen als verbindend gegeven. De bewegingen van het healen zelf als informatiebron. Het creëren van eenheid tussen mensen en in deze groep. Een bad van zalige rust.

Onze eerste echte OPLEIDING SJAMANISME liep over twee jaren in vier modules: instinct, materie, verbinding (met accent op waarachtige communicatie), tijd en ruimte. Een krachtige insteek die elke deelnemer opende met de armen en benen wijd voor hemel en aarde.

VIND JE EIGEN KRACHTDIER werd onze eerste kinderworkshop. Kinderen van lagere schoolleeftijd leerden meer weerbaarheid door het in contact komen met hun krachtdier. Via meditatie, dans, boetseren of tekenen en het letterlijk werken met de elementen zoals samen een vuur maken, mochten zij hun ware zelf zijn en elkaar aansterken zoals alleen kinderen dat kunnen in open spontaniteit. Een absolute topper en prachtervaring waren onze twee workshops in de ABORIGINAL galerij van Rotterdam. Bij de eerste workshop openden de schilderijen ons voor de kracht van symbolen en bij je eigen ‘dreamings’ komen vanuit je eigen ‘songline’. De tweede workshop kwam er naar aanleiding van een tentoonstelling van schilderijen die alle enkel de Pleïaden voorstelden en alle door vrouwelijke Aboriginal kunstenaars waren geschilderd. Werken rond de kracht van de Pleïaden en Sirius B. Verbinden van zonnevlecht en hart (Rotterdam en de Pleïaden), verbinden van yang en yin. Thuiskomen in de eigen ‘basis’ en het eigen kosmisch ‘landschap’. Openen voor de waterwezens en de trilling van Christus en Maria.

De eerste workshops LEREN CHANNELEN waren een schot in de roos met een grote toestroom van deelnemers zodat we er meteen twee groepen van moesten maken. Ze zijn nog steeds zeer gegeerd en herhalen zich regelmatig.

Vervolgens, durfden we of durfden we niet? Een workshop rond GELD: een belangrijke ‘kracht’, een belangrijke energie’stroom’. Lossen van negatieve overtuigingen rond geld en (on)macht. Contact met je eigen ‘geldwezen’, goud-, zilver- en koper’wezens’ en de plaatsen op aarde waar ze vandaan komen. Het leren voelen van de geldstromen. Het invoelen van de betrouwbaarheid van bankgegevens. Een spannende rit!

De JAARGANG ZUSTERSCHAP is bijna ‘organisch’ ontstaan. Een verbond onder vrouwen. Steunen van elkaar en Moeder Aarde. Het herwaarderen van ons lichaam, van onze geestelijke kracht, van onze mystiek, van onze ‘heel’heid.

De JAARGANG KRIJGERSCHAP: altijd een lastige maar o zo nodige. Het onderkennen van neerhalende krachten. Hoe omgaan met verschillende invloeden? Hoe bescherming plaatsen rond wat je dierbaar is? Hoe ‘strijden’ voor het Hoger Doel volgens de Christustrilling of met het Zwaard Michaëls? Lijf, geest en vooral energetische ruimte aansterken.

Tussendoor weefden we enkele keren de workshops ZORG VOOR DE AARDE, DRAAGVLAK VOOR DE MAN. Vrouwen ondersteunden de mannen in hun leven (het yange aspect) vanuit diepere verbonden aardekracht (het yinne aspect). En leerden daartoe eerst de noden van de man beter begrijpen.

Een serieuze opstap: de tweejarige

OPLEIDING PRIESTER - PRIESTERESSENSCHAP. Over het dienen vanuit het hart. Over je krachten herinneren en ten dienste stellen van de gemeenschap. Over oude tempelopleidingen en nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning.

En tegelijk ook terug naar de basis, want de cirkel is altijd weer rond:

de WORKSHOPS HEALING: basistechnieken, gevorderde technieken, healen vanuit bewuste liefdesverbinding.

De WORKSHOPS KRISTALLEN EN KLANK: basis contact leren maken, gevorderde samenwerking met het ‘wezen’ van de kristallen van de Nieuwe Tijd. Het ontvangen van hun boodschappen en ervaren van hun helende krachten.

Een CURSUS ENERGETISCHE ONTWIKKELING: een korte verkenning van het aura- en chakrasysteem en de belangrijkste basisprincipes uit de energetica: gronden (opladen en afvoeren), doorstroming van energiebanen, chakra’s optimaal laten werken, auralagen afstemmen en beschermen, inspiratie van het Hogere Zelf.

WIJ GAAN DOOR! EEN NIEUWE CIRKEL CREEREND ALSMAAR VERDER ALS THE FLOWER OF LIFE ZELF…

MET ONEINDIGE DANK AAN ONZE DEELNEMERS DIE DIT ALLES MOGELIJK MAKEN TELKENS OPNIEUW

Klik hieronder om enkele foto's te zien die genomen zijn bij de verschillende activiteiten.

bottom of page