top of page
ZUSTER-BROEDERSCHAP en PRIESTER-ES-SSENSCHAP (G)

Nadat we onze schaduwkanten ruimte gaven in het weekend Lichtkrijger en dichter bij ons levensdoel komen, verbinden we ons eerst in de diepte als zusters en broeders.
Dit weekend wordt begeleid door Hadewig Peeters voor de vrouwen en mannen, Marc Troch voor de mannen.

Als zusters en broeders verbonden volgen we onze roeping en stappen op het pad van de priester/priesteres, een pad dat in vroeger tijden ook door een man kon bewandeld worden (net zoals er minder lang geleden ook vrouwelijke druïden bestonden).
Jij hebt vele herinneringen in jezelf opgeslagen aan levens als hogepriester- hogepriesteres, priester- priesteres, sjamaan-sjamane, medicijnman-medicijnvrouw, … Een authentiek pad dat gevoed wordt door universele liefde.
 
Jouw onvoorwaardelijke hart wenst in de Nieuwe Tijd deel te nemen aan creatie in de puurste vorm en in vertrouwen aan het hogere, het zelf en elkaar. De herinneringen aan wat voor jou de puurste vorm betekent, geven zich prijs juist door het pad in gezamenlijkheid te gaan.

 

Immers wanneer mensen zich openstellen voor intense samenwerking en rituele verbondenheid ontstaat er een sterk netwerk tussen de gidsensystemen. En ontstaat er een soort ‘groepsziel’. Een aspect van de eigen ziel kan pas echt ontwaken wanneer deze zich durft laven aan die groepsziel. Als ook dat deel van je ziel ontwaakt, ontwaakt het kernbewustzijn van het grotere geheel.
Vanuit de herinnering aan het oude Lemuriapad krijgen we perspectief op de poorten naar het Nieuwe Gouden Land, de Nieuwe Lemuriatijd. Elk van de twee jaargangen kent dan ook een intensieve eindweek in Zon-land Andalusië.

 

Priester-priesteressenschap gaat dus over de verbondenheid van alles met alles en jouw verantwoordelijkheid daarin opnemen als een instrument van de Alvadermoeder, de God-Godin, de scheppingskracht zelf.

Via meditaties, oefeningen, rituelen, creatieve opdrachten, zang, dans, natuurbeleving, gebed en open stellen voor bijzondere plekken heropenen we ons hart: ernstig, humoristisch, verantwoordelijk, spelenderwijs, geëngageerd, vanuit een dag- en nachtbewustzijn.

Priester-priesteres ben je in alles. In hoe je met je eigen lichaam omgaat, met je omgeving, met alle wisselende invloeden, met een veranderende wereld en het besef van ruimere dimensies. Je bent alert en aanwezig. Je doet wat je kan doen.

Je bent afgestemd op de levensstroom, voelt blokkades daarin aan en helpt meteen deze te doorbreken opdat er terug scheppingskracht, genezing, stroom kan ontstaan. Je leeft niet op het land, je ademt het land, je bént het land met haar wateren, luchten, mineralen en vuurkracht in een oneindig spectrum aan vormen.

PRIESTER-PRIESTERESSENSCHAP - Foto 4.JPG

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

We bouwen ons priester-priesteressenschap geleidelijk op in de loop van vier dagen en gaan er ten volle mee aan de slag tijdens een intense week in Andalusië. Na de eerste jaargang beslis je of je doorgaat naar de tweede cyclus.
De opleiding loopt over twee jaren.

  

OPBOUW

 

In de eerste jaargang leren we beter mee-stappen op de paden van de Aardemoeder en zingen we ons een weg doorheen het leven en onze verbonden levenslijnen.

Deze verbonden lijnen bewaken we dan ook, verantwoordelijk voor onszelf en elkaar. Wat vorig jaar een krijgerstok was, wordt nu een staf, een leidraad, een richtingaanwijzer, een wichelroede om ons nog sterker te verbinden met de paden.

We ervaren de kracht van roeping.

De zorg voor ons aardse lichaam koppelt zich aan het voelen van alle aardse levende energie en het zorg dragen voor alle andere materiële lichamen. We leren de vier poorten van het lichaam kennen.

We worden zelf staf, levensboom, verbinder tussen kosmos en aarde, bescherming en voeding gevend aan al wat leeft.

Letterlijk reizend herinneren we onze eigen priester-priesteressenkracht: ben ik vooral de orakel-priesteres, ben ik de genezer-priester, ben ik de magisch-kunstenaar-priesteres, ben ik de rituele kok-priester, ben ik de verborgen beschermer-priester, ben ik de krijger-priesteres,…

In jaargang twee nuanceren we verder onze taken: wat is de opdracht van de priester-priesteres algemeen en specifiek?

Deze taak zetten we neer in een specifiek priesteressenlabyrint dat benut werd over heel de wereld en ook gekend is in andere dimensies. We leren op een nieuwe manier bewegen doorheen kosmische en aardse vortexlijnen.

We verbinden ons met dit labyrint en met de oude godinnencultuur die de basis van alle vruchtbaarheid en de essentie van Liefde in zich draagt.

Vervolgens herinneren we ons het Lemurialabyrint en activeren dit opnieuw via de vijf basiscodes. Hiermee bevrijden we ons intens van alle oude ballast.

En leren het leven terug te vieren en te tooien in alle seizoenspracht. We her-vinden onze persoonlijke code en de sleutel om deze te ontcijferen. Meer en meer leven we naar en in de energieën van het Nieuwe Lemuria, in verbinding met Atlantisbroeders- en zusters, Holle Aardebewoners en ruimer-dimensionele wezens.

We ontvangen onze priester-priesteressennaam. En leggen de gelofte af in het voort-durende leven met de Alvadermoeder. En dus in verbinding met elke ‘zuster en broeder’ op aarde.

We stemmen ons af om het dagelijks leven als priester-priesteres te kunnen verweven met een leven als geliefde, als partner, als ouder of eender welke functie je in de maatschappij opneemt.

VOOR WIE

Voor iedere vrouw of man die wenst een bewuste bijdrage te leveren aan Moeder Aarde en met haar krachten samen te werken.

Voor iedere vrouw of man die verlangt naar verbonden met andere zusters en broeders de weg van Liefde te bewandelen vanuit welke cultuur of religie dan ook.

Voor elke man of vrouw die (opnieuw) een priester-priesteres wil zijn in elke cel.

Er dient dus voldoende energetisch bewustzijn te zijn van het eigen energielichaam, een stukje vertrouwdheid met heling en het werkelijk kunnen openstellen in groep.

 

Gezien het weekend Lichtkrijger een voorwaarde is om te kunnen deelnemen, is aansluiting helaas niet meer mogelijk.

BEGELEIDING

Hadewig Peeters.

 

Wens je meer info? Bel dan gerust naar Hadewig op +32 473/40.48.78. Ze contacteert je zo snel mogelijk terug. Of stuur een mailtje naar info@sterrit.be.

DAGEN EN UREN

Nieuwe start in najaar 2023.

De deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht van deze gegevens.

bottom of page