top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

STERRIT VZW

Je kan ons het gemakkelijkste bereiken per e-mail door een bericht te sturen via het contactformulier of via info@sterrit.be.

Ons telefoonnummer is +32 473/40.48.78. Na het inspreken van een bericht, word je zo snel mogelijk terug gebeld. Wij hebben geen receptie of secretariaat. Wees dus niet ongerust als je niet meteen of dezelfde dag reactie krijgt. Je komt terecht bij onze vormingswerker Hadewig Peeters.

De maatschappelijk zetel is  Graaf d’Urselstraat 4, 2640 Mortsel, het ondernemingsnummer is BE 0876.044.414 en het rechtspersonenregister (RPR) is Antwerpen.

 

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden regelen elke overeenkomst tussen jou en Sterrit vzw, ze maken er integraal deel van uit. Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande. Sterrit vzw behoudt zich het recht voor wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aan te brengen om bv. de werking te verbeteren of aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Je vindt de laatste versie van de algemene voorwaarden op onze website.

 

DEELNEMEN – INSCHRIJVEN

Je kiest zelf om aan onze activiteiten deel te nemen of afspraken voor individuele begeleiding te maken. Je doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Sterrit vzw is niet aansprakelijk voor kosten of schade die je hebt gehad of geleden tijdens je aanwezigheid of op verplaatsing van en naar de activiteiten.

Ben je geïnteresseerd in ons aanbod? Lees dan goed na wat er staat bij inschrijvingsvoorwaarden van de activiteit die je kiest. Je schrijft je in via e-mail. Eventueel kan je eerst inlichtingen inwinnen. Soms, bij specifieke cursussen of opleidingen, is goedkeuring van een lesgever nodig.

Ben je op de dag van een activiteit, cursus, opleiding of afspraak verhinderd, laat het zo spoedig mogelijk weten, bij voorkeur rechtstreeks aan de betreffende lesgever. Diens telefoonnummer vind je altijd terug op de website bij de gekozen activiteit.

 

BETALEN – ANNULEREN

Opleidingen, cursussen, activiteiten, workshops

Je inschrijving is pas definitief nadat je het inschrijvingsgeld, ten laatste op de datum zoals vermeld bij elke activiteit, hebt overgeschreven. Het rekeningnummer van Sterrit vzw is IBAN: BE12 5230 8132 6592 - BIC: TRIOBEBB. Vermeld steeds je volledige naam en voor welke activiteit je inschrijft.

Annuleren doe je schriftelijk en dan houden we 30% van het inschrijvingsgeld in. Indien je niet schriftelijk annuleert en je komt niet opdagen dan blijf je het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Wanneer Sterrit vzw zelf een activiteit annuleert dan betalen we je inschrijvingsgeld volledig terug. Dit kan bv. bij onvoldoende deelnemers of wegens overmacht (ziekte, privé-omstandigheden van de lesgever, uitzonderlijk probleem met de locatie).

 

Individuele afspraken

Tenzij anders overeengekomen betaal je onmiddellijk op de dag van je afspraak bij aanvang of op het einde van je afspraak.

Kosteloos annuleren kan tot 24 uren voor je afspraak. Doe dit op het telefoonnummer van je individuele begeleider. Laat je pas op het laatste moment weten dat je niet komt of je komt niet opdagen, dan ben je het volledige bedrag van een sessie verschuldigd.

 

Juridische stappen

In het geval van het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden kan Sterrit vzw juridische stappen ondernemen.

 

LESMATERIAAL

Het lesmateriaal mag verspreid worden mét uitdrukkelijke toestemming van Sterrit vzw.

 

KLACHTEN

Alle eventuele klachten dienen te worden gemaild naar info@sterrit.be  Wij doen ons uiterste best hier binnen de 14 werkdagen op te antwoorden.

 

PRIVACY

We vinden jouw privacy belangrijk. Je kan onze volledige privacyverklaring hier lezen. Sterrit vzw beheert jouw gegevens zoals een goede huisvader of huismoeder zou doen.

 

JURISDICTIE

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van de Sterrit vzw.

bottom of page