top of page
OVER STERRIT - EEN KNOOPPUNT IN EEN RUIMER NETWERK

In onze vereniging kunnen mensen zichzelf en anderen ontmoeten en herontmoeten. Om dan vanuit de opgedane ervaring hun eigen wegen te volgen of te vormen op weg naar andere knooppunten in het geheel. Of om van daaruit een eigen nieuw knooppunt te activeren.

 

Als in één groot netwerk is uiteindelijk alles met alles verbonden.

Meer verbondenheid met jezelf, met je eigen persoon en ziel, met anderen om je heen en met het geheel helpt om je eigen pad in dat netwerk te vinden en zelf te creëren op de manier die het beste bij jou en je geliefden past.

 

Of de aarde nu hard is als klei of zacht als zand, elk plantje met voldoende kiemkracht kan zich ontwikkelen en daarmee omringenden de uitnodiging en aanmoediging geven zelf ook te groeien, eender wat de omstandigheden zijn.

Over Ons - Water.JPG

Je ervaringen delen met anderen helpt je eigen veerkracht en die van hen te herstellen, geeft de moed door te gaan en ook samen doelen te stellen in functie van dat grotere netwerk.
 Vandaar zijn onze activiteiten vooral gericht op authentieke zelfverkenning, ontwikkelen van individuele en gezamenlijke sterkte en
scheppingskracht. En op waarachtige communicatie met anderen, altijd gedragen door een energetische aanpak.

 

Deze energetische invalshoek verbindt telkens opnieuw het knooppunt met het netwerk, het ik met de omgeving, de aarde met de kosmos, het concrete met het abstracte en verschillende plaatsen op de wereld met elkaar.

Wij zijn een knooppunt, jij bent een knooppunt, je medemens aan de andere kant van de wereld is een knooppunt, elk levend wezen vormt een knooppunt in een gezamenlijk ademend geheel.

En daarvan mogen we genieten...

bottom of page