SPIRITUELE ONTWIKKELING - OPLEIDING AURALEZER MET MEERDERE INSTAPMOMENTEN (B + G!)

“Entrer dans l’intimité de quelqu’un c’est presque à coup sûr
le comprendre et l’excuser.”
(Victor Hugo)

 

Bij iemand ‘naar binnen kijken’ is een kwetsbaar gebeuren.
Het is een kans voor de ander en een eer voor jou.
En gebeurt in het allerhoogste respect.

 

De term ‘lezer’ is misleidend. Een blinde kan ook lezen, met de vingers. Er zijn vele manieren om aura’s en chakra’s waar te nemen of energievelden in het algemeen: de band tussen twee mensen, een sfeer die heerst in een groep, de energie-uitstraling van een bos, de aura van je slaapkamer,…
Auralezen is dan eerder iets als ‘tussen de regels lezen’. Wat is er aan de hand dat voor het gewone oog niet meteen zichtbaar lijkt?
Je gewone zintuigen kunnen een enorme hulp zijn. Soms kunnen ze je ook misleiden.
Energetisch waarnemen baseert zich op de ontwikkeling van je innerlijke zintuigen en je intuïtieve ‘weten’. Met innerlijk zintuig wordt bijvoorbeeld bedoeld: een geur waarnemen, een melodie horen, warmte voelen, … zonder dat dit letterlijk aards aanwezig is.
Belangrijk bij dit waarnemen en ‘invullen’ van je weten, is dat je ook tot een correcte interpretatie komt van wat je waarneemt en op deze manier een verhaal kan opbouwen, naar een ander, naar jezelf.
‘Readen’ veronderstelt immers én waarnemen én dit waarnemen begrijpelijk vertalen.

Je vertelt een verhaal van mens tot mens.

 

Na vele jaren lesgeven over dit thema als mijn specialiteit én passie, kan ik wel stellen dat leren auralezen ontzettend verrijkend en verrassend is.
Je gaat zeer veel processen tegelijkertijd aan.
Je komt jezelf tegen in confrontatie met de ander: wat voelt harmonisch, waar zit weerstand op? Kan ik bij een ander iets waarnemen als het een blinde vlek is bij mijzelf?
Geef ik mijzelf de vrijheid voldoende associaties te maken tot ik bij de essentie kom?
Focussen op het kleinste detail, maar even goed verruimen tot het verste overzicht vergt een andere ‘mindset’.
Voor sommigen is het al moeilijk van zichzelf te ‘mogen’ waarnemen.
Anderen durven niet goed tot een interpretatie komen en houden het liever vaag.
Er is het gegeven van de dingen te durven benoemen en luidop uit te spreken, of ze nu prettig zijn voor de luisteraar of niet. En je toch af te stemmen in de juiste verwoording, zodat de ander het wél kan toelaten.
Je omarmt de kracht van metaforen en symbolieken. Je bouwt je verhalen op als een sprookje, in een mythologische taal, vaak als een soort openbaring of aha-erlebnis voor jezelf. Zonder jezelf erin te verliezen of af te leiden van de dagelijkse realiteit.


Door vaak samen te oefenen, train je zonder je er bewust op te richten ook een vorm van telepathie.
Je leert onderscheiden, verbinden en toch bij jezelf blijven, in het volle respect voor de ander.
Je laat de ander in haar/zijn proces. Je wenst niets te veranderen. Je reikt enkel een weergave aan, spiegelt door je verhaal en je inleving. Je biedt hoogstens openingen aan ter verandering.
De ander eren in wie die nu is en staat waar die zich nu bevindt IN de totaliteit van zijn energetisch wezen, vormt juist het helende aspect van heel het ‘reading’ gebeuren.
Elk verhaal is anders, ieder beleeft de dingen anders. Je hart wordt groter in mededogen, ook in blijheid al die variaties te mogen aanschouwen.
Je leert mensen te zien in hun volle zijn, lichtwezen én persoon in één.
Je ervaart de wereld om je heen, levend of gewone voorwerpen als een kleurrijk, lichtend, verbonden geheel.

 

Deze opleiding bouwt zich gestaag op en wordt alsmaar intenser.
Tussendoor voldoende oefenen is een noodzaak. (Dat hoeft niet altijd met iemand anders te zijn.)
We benutten meditatie, dans en beweging, klank, kleur en klei, elementen uit de natuur.

Auralezer (1).JPG
Auralezer (2).JPG
Auralezer (3).JPG

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Dag 1

 • Metaforen en symboliek.

 • Jezelf readen, een ander readen.

 • Aansterken van de verschillende zintuigen.

Dag 2

 • De rol van het brein en het derde oog.

 • Aura, meridianen, chakra’s. Wisselwerking.

Dag 3

 • Het readingproces: waarnemen, observeren, associëren, reflecteren, bevragen, checken, interpreteren, verwoorden.

 • De healer in de reader.

 • Aardester en hogere zelf, zielspoort.

Dag 4 (instapmoment)

 • Etherische laag, organen, anatomie, de circulatie van de vijf elementen in het lichaam. Lichaamsscan.

 • Planten, dieren, mineralen en niet-levende voorwerpen.

Dag 5

 • Zwangerschap en kindertijd.

 • De blinde vlek.

Dag 6

 • Relaties (tussen twee personen).

 • Readen via een voorwerp of een foto.

 

In het tweede jaar (najaar 2021-voorjaar 2022) komen volgende thema’s aan bod:

 • De rol van het brein verder uitgediept.

 • Waaruit bestaat de energie die je waarneemt? Wetenschappelijke uitleg over de aura en biochemische wisselwerking.

 • Vorige levens: karma en dharma.

 • Akashakronieken en kristalveld.

 • Oorzakelijke auralagen en subtiliteit van het chakrasysteem. Kleinere chakra’s.

 • Tussenlevens.

 • Toekomstige levens.

 • Levensplan en tijdlijn.

 • Levenstaak en zielsmissie.

 • Zielsthematiek en oertrauma’s.

 • Gezinsrelaties, familie en ruimere systemen (bvb. een werksituatie).

 • Kosmische relaties.

 • Afstandsreading.

 • Readen van het collectief via baarmoeder of prostaat.

 • Deontologie.

VOOR WIE

Deze opleiding richt zich zowel tot beginners als tot gevorderden.

Een beginner kent de basis van energetica: kennis van en voeling met eigen aura- en chakrasysteem. Een basis in healingtechnieken is meegenomen, maar geen noodzaak.

Je kan enkel de basisdagen volgen, namelijk 6 zondagen verdeeld over aanstaand ‘schooljaar’.
Je bent uiteraard ook welkom van bij het begin als je de basis wenst te herhalen.

Is de absolute basis al goed gekend, dan kan je instappen vanaf de vierde zondag.

Wie zich voldoende vertrouwd weet met al wat we aanraken in het eerste jaar, kan vanaf najaar 2021 meteen instappen in het tweede jaar, voor de volgende 6 zondagen.

Even goed kan wie de basis volgde in het eerste jaar, het ook daarbij laten.

BEGELEIDING

 

Hadewig Peeters, met assistentie van Marc Troch.

 

Wens je meer info of wil je even overleggen over je juiste instapmoment? Bel dan gerust naar Hadewig op +32 473/40.48.78. Ze contacteert je zo snel mogelijk terug. Of stuur een mailtje naar info@sterrit.be.

 

DAGEN EN UREN

Voor het tweede jaar: zes zondagen

21 november en 5 december 2021

13 februari, 27 maart, 24 april en 22 mei 2022

Telkens van 10u00 tot 16u30.

LOCATIE

 

Zandkapelweg 58 - 2200 Noorderwijk.

MEEBRENGEN

Je brengt zelf mee:

 • schrijfgerei

 • lunchpakket

 • matje, dekentje en eventueel kussen

 • kleed je comfortabel; breng eventueel pantoffels of sokken mee.

 

Drank en versnaperingen zijn aanwezig.

Je ontvangt kopies met uitleg over de les.

BIJDRAGE

 

De totale bijdrage voor de zes dagen is 480€ in één keer over te schrijven op het rekeningnummer van

Sterrit vzw IBAN: BE12 5230 8132 6592 - BIC: TRIOBEBB met vermelding van ‘AURALEZEN TWEEDE JAAR’.

INSCHRIJVEN

 

Je kan je inschrijven voor de volledige zes dagen VOOR 1 November 2021 door een mailtje te sturen naar info@sterrit.be

Later inschrijven is niet mogelijk. Je inschrijving is effectief nadat wij het cursusbedrag ontvangen hebben.

Bij annulatie wordt 30% weerhouden. Door je in te schrijven aanvaard je onze Algemene Voorwaarden. Zie ook ivm de pandemie.